köp/buy

BESTÄLLNING: via telefon, e-mail eller personligen.

BETALNING: kontant, swish eller enligt ök.

AVHÄMTNING: När varan är betald eller enligt ök.

MOMS: Ingår men är ej avdragsgill på begagnade varor.

TO ORDER : by phone, e-mail or personally.

PAYMENT: cash, swish or by agreement.

COLLECTION: When the ware is paid.

MOMS: Is not deductible on second-hand ware.